Design a site like this with WordPress.com
Get started

Home

आगाशी विरार अर्नाळा एज्‍युकेशन सोसायटी, आगाशी

आगाशी विरार अर्नाळा एज्‍युकेशन सोसायटीच्‍या प्रेरणास्‍थान …

आदरणीय कै. माईसाहेब वर्तक, माजी राज्‍यमंत्री, महाराष्‍ट्र राज्‍य

आमचे मार्गदर्शक …

माननीय श्री. विकासबंधू वर्तक,

अध्‍यक्ष, आगाशी विरार अर्नाळा एज्‍युकेशन सोसायटी, आगाशी

आपल्याला अशा शिक्षणपद्धतीची गरज आहे जी काळाला अनुसरून असेल.

– स्वामी विवेकानंद.

संस्‍थेविषयी

स्‍थापना १९४२

More About Us

संपर्क

avaes1942@gmail.com

More Ways to Get In Touch