Design a site like this with WordPress.com
Get started

संस्‍थेच्‍या कार्यक्षेत्रातील शाळा

  • काशिदास घेलाभाई हायस्‍कूल, आगाशी
  • अण्‍णासाहेब वर्तक स्‍मारक विद्यामंदिर, विरार
  • डॉ. दिनकर जगन्‍नाथ गाळवणकर स्‍मारक विद्यामंदिर, अर्नाळा
  • बापुजी बाबाजी जाधव स्‍मारक विद्यामंदिर, चांदिप
  • भाऊसाहेब वर्तक विद्यामंदिर, नाळे
  • नरसिंह गोविंदराव वर्तक इंग्लिश मिडियम हायस्‍कूल व ज्‍युनिअर कॉलेज, विरार
  • डॉ. एन. पी. शाह इंग्लिश मिडियम हायस्‍कूल, आगाशी
  • शांताराम बापुजी जाधव इंग्लिश मिडियम हायस्‍कूल व ज्‍युनिअर कॉलेज, चांदिप
  • श्रीमती तारामाई वर्तक मेमोरियल एकॅडेमी, विरार

%d bloggers like this: